Huiberts: ’Nog te vroeg om conclusies te trekken’

By
Updated: mei 2, 2017
Max Hui­berts vindt het na de ver­lo­ren be­ker­fi­na­le nog te vroeg om con­clu­sies te trek­ken over dit sei­zoen. De di­rec­teur voet­bal­za­ken van AZ wil eerst af­wach­ten of de ploeg in staat is via de play-offs als­nog Eu­ro­pees voet­bal af te dwin­gen. En dat zal moei­lijk ge­noeg zijn, ver­wacht Hui­berts.

,,Het zal een heel zwa­re klus wor­den om de boel weer op te tui­gen, om weer in de juis­te schwung te ra­ken. Want dit doet enorm pijn, het is een zwa­re de­cep­tie. We hoop­ten dat het net als in 2013 een gi­gan­tisch mooi feest zou wor­den. Al­leen met dat sce­na­rio za­ten we in ons hoofd. Maar je kunt een fi­na­le ook ver­lie­zen.’’

Het ver­lies in de be­ker­fi­na­le leid­de op so­ci­al me­dia tot snoei­har­de com­men­ta­ren van zeer te­leur­ge­stel­de fans. Ook het func­ti­o­ne­ren van John van den Brom, wiens op­tie in zijn con­tract in fe­bru­a­ri werd ge­licht, is on­der­werp van dis­cus­sie. Is hij nog de man die AZ ver­der kan bren­gen?

Hui­berts wil voor­als­nog niet in­gaan op de po­si­tie van de trai­ner. ,,Ik luis­ter naar alle kri­tiek. Maar ie­der­een moet be­sef­fen dat het spe­len van een fi­na­le voor AZ bij­zon­der is. Ik krijg de in­druk dat bij som­mi­ge sup­por­ters het ge­voel leeft dat AZ elk jaar een prijs moet win­nen. Zo is het na­tuur­lijk niet.’’

Hui­berts is zelf ook kri­tisch over de pres­ta­ties. Zo haal­de hij na de bla­me­ren­de ne­der­laag te­gen Olym­pi­que Lyon (7-1) hard uit naar de spe­lers. Maar daar is na het fi­na­le­ver­lies vol­gens hem geen aan­lei­ding voor.

,,Lyon vond ik een ver­ne­de­ring, maar ik heb zon­dag een team ge­zien dat men­taal heel sterk was en su­per ge­mo­ti­veerd. Als de spe­lers die­zelf­de spi­rit en po­wer kun­nen bren­gen in de play-offs, geef ik ons een gro­te kans dat we ons kwa­li­fi­ce­ren voor Eu­ro­pees voet­bal.’’

Als een tic­ket voor de voor­ron­de van de Eu­ro­pa Le­a­gue wordt ge­haald, is het sei­zoen vol­gens Hui­berts niet per de­fi­ni­tie ge­slaagd. ,,Het gaat er ook om dat een doel­stel­ling wordt ge­haald met voet­bal dat bij AZ past. We zijn dit sei­zoen te wis­sel­val­lig ge­weest. We heb­ben te wei­nig ge­bo­den, ze­ker in de thuis­wed­strij­den. Dat heeft mijn zorg, daar slui­ten we ze­ker onze ogen niet voor.’’

Hui­berts zegt dat een soort­ge­lijk sei­zoen vol­gend jaar hoe dan ook moet wor­den voor­ko­men. ,,We kij­ken elk jaar waar we het be­ter kun­nen krij­gen in de se­lec­tie. Daar­bij let­ten we ook op de ont­wik­ke­ling van spe­lers. Met het ma­ken van die ana­ly­se zijn we al­lang be­zig. We zijn vol­op aan het kij­ken waar we het kun­nen om­bui­gen. Nee, daar kan ik nu nog niks over zeg­gen. Onze fo­cus ligt bij het vast­hou­den van de vijf­de plaats en het win­nen van de play-offs.’’

Door het ver­lie­zen van de be­ker­fi­na­le komt ook het ‘per­so­neels­be­leid’ van AZ on­der een ver­groot­glas te lig­gen. Zo is het tus­sen­tijds hu­ren van Tim Krul als ver­van­ger van Ser­gio Ro­chet geen groot suc­ces ge­wor­den. De kee­per van Ne­w­cast­le Uni­ted was zon­dag schul­dig aan de cru­ci­a­le ope­nings­tref­fer van Ric­ky van Wolfs­win­kel.

Hui­berts vindt het ‘veel te kort door de bocht’ om het ver­lies aan de doel­man op te han­gen. ,,We wis­ten dat Tim wed­strij­den no­dig had om op ni­veau te ko­men. Maar als hij niet te­gen Cam­buur had ge­keept, had­den we de fi­na­le waar­schijn­lijk he­le­maal niet ge­haald.’’ Bron: NHD

16 Comments

 1. az woman

  2 mei 2017 at 17:25

  Max weet ook wel ,Rustaagh dan breekt het lijntje niet. Ik begrijp je zorgen Max, en dat je, je keuzes niet laat afhangen van emoties is verstandig, maar ik ben benieuwd naar je persbericht na Zondag 28 mei 2017.

 2. Kaazie87

  2 mei 2017 at 18:38

  Die komt eind juni net als voorgaande jaren az woman, en met de play offs in het verschiet mischien wel later. Maar voor die tijd verwachten ze bij az wel even dat je 300 euro betaal voor het volgende seizoen, maar zo werkt het niet ik wil weten wat de plannen zijn voordat ik betaal

 3. Kaazie87

  2 mei 2017 at 18:40

  Ik heb het ff gescheckt bij heel veel clubs hoef je pas eind juni te betalen voor je seizoenscard

 4. Kaazie87

  2 mei 2017 at 18:47

  Ik hoop ook dat max gewoon eerlijk is en zegt dat het financieel een top jaar was en sportief de doelstellingen niet behaald zijn en de aankopen weghorst friday en bel hassani niet gebracht hebben wat ze ervan verwacht hadden. En dat het liefst zsm na de 34e speelronde. Maar dat gaat max waarschijnlijk niet doen, maar kom op nou de topscorer van de 4e club van nederland met maar 13 doelpunten is veelste weinig

 5. NHN

  2 mei 2017 at 19:06

  Je kunt als directeur voetbalzaken natuurlijk niet direct gaan brulllen in de pers. Maar ik denk dat Max Huiberts van binnen ook wel kookt.
  Uiteraard moet hij verkondigen dat er nog kans van slagen is voor het behalen van Europees voetbal door die play offs.
  Van tevoren de handdoek in de ring gooien, past niet bij een dergelijke functie.
  Maar Max al ook wel wel doorhebben dat dit AZ geen schijn van kans heeft in die play offs.
  Bovendien : (eerder gaf iemand dit ook al aan) trek AZ gewoon terug van die play offs. Dat gaat helemaal nergens over. Een KNVB-georganiseerde karikatuur op proffesionaliteit.
  Met een winnaar, die ergens midden in de zomervakanties maar opdraven, tegen een nietszeggende tegenstander. En omdat het Nederlandse voetbal geen zal voorstelt, er 2 weken later alweer uitliggen.
  Wat hebben die play off plaatsingen het Ned. voetbal nu gebracht? Meestal een feestje ergens in de binnenstad van een middenmoter (we gaan Europa in !!), terwijl die club een paar weken later alweer kon afhaken na 2 wedstrijdjes tegen een tegenstander zonder enige allure, uit Luxemburg,Oost Europa of Schotland.
  Dit moet AZ niet willen! Stoppen met die onzin!

  En inderdaad, ik wil wel eens zien welke koppen er uiteindelijk gaan rollen na dit afgrijselijke seizoen (hoeveel behoorlijke wedstrijden hebben we nu kunnen ontdekken?)
  Ik denk dat de gehele supportersschare wel v/d Brom-moe is. (Al heeft hij zeker wat betekend voor AZ – maar het is nu voorbij, tijd voor wat anders).
  Het wordt echt uithuilen en overnieuw beginnen.
  Maar wel, met wat nieuwe gezichten.
  Zo’n seizoen willen we niet weer.
  Een nieuwe assistent is er al. Maar een nieuwe hoofdcoach zou prima zijn. Een nieuwe KEEPERSTRAINER , een must.

  • Remco

   2 mei 2017 at 20:55

   aan de houding van huiberts is ook wel te horen dat er zoiezo koppen gaan rollen
   europa of niet brom ligt er waarschijnlijk uit in de zonder

 6. Jelle

  2 mei 2017 at 22:45

  Huiberts weet zelf ook wel dat het niet langer kan, AZ zal de play offs waarschijnlijk niet winnen omdat ik Utrecht hoger schat maar al zou AZ play offs winnen zal die mogen blijven omdat hij dan volgens het bestuur de doelstelling is gehaald: Europees. Huiberts snapt ons als supporters ook wel en hij geef ook maar een raar antwoord op de vraag over het aanhouden van vd brom, er zal zelf vast wel achter de schermen gaande zijn maar dat komt pas naar buiten wat AZ doet na het spelen van de play offs. Zelf denk ik: brom eruit en iemand neerzetten die weet hoe de club is en dat heeft shota arveladze dus die zie ik nog zomaar is komen, ook zal er een nieuwe spits bij moeten: armenteros misschien?. Maher voor prikkie erbij??

  • oma

   4 mei 2017 at 06:52

   ik vraag me toch af waarom je Arveladze als reder van AZ zie?
   waat heeft hij dan waar gemaakt als trainer?
   een gouden pits indertijd niet mis mee maar als trainer die AZ moet reden?
   verder die namen die je noemt van Maher en Armenteros helemaal mee eens.
   Armenteros hadden ze verleden jaar bij Ajax al op moeten halen in plaats van die Weghorst.

 7. Timon

  3 mei 2017 at 12:58

  Huiberts volledig verantwoordelijk samenstelling elftal en technische staf!
  Hij en hij alleen is verantwoordelijk voor dit labiele zootje! Hoe kan je dit samenstellen!

  Daarom eerst maar eens duidelijk wie opzouten en wie niet voordat seizoenkaarten aangeschaft worden!!!

  O ja Joppie van der Linden ? Is die er nog ?hahahahahahah!

  • MH

   3 mei 2017 at 14:50

   En ben jij er ook nog steeds (hahahahahahahhahahahahahahahahahaha…
   … met je ongezouten commentaar

  • Ruud

   4 mei 2017 at 08:15

   Timon, dat je Jop zo aanpakt ben ik niet met je eens. Laat die man. Hij was naast Gouweleeuw echt belangrijk voor de rust achterin. Anders speelde Gouweleeuw nu niet in de Bundesliga. Dat hij na zijn blessure misschien beter ergens anders kan gaan spelen is een ander verhaal.

 8. 1AZ1

  3 mei 2017 at 15:22

  Als AZ Europees haalt is het qua prestaties gewoon een geslaagd seizoen. AZ moet en is tot haar stand verplicht om ieder seizoen minimaal Europees te halen.

  Over het voetbal was dit seizoen niet om naar huis te schrijven wat een wissevallige prestaties, ligt dit aan de kwaliteit van de spelers of de trainers? ik denk beide..

  Er moet volgend seizoen zeker een kwaliteit impuls komen: Tom Boere, Robinn Ruiter , Mimoun Mahi ?!

  Ik denk dat de technische staf sowieso moet gaan uitzoeken welke spelers hier nog toekomst hebben en wie niet, sommige spelers hebben voor AZ gewoon nog te weinig laten zien of misschien kunnen ze niet beter..

  • oma

   4 mei 2017 at 09:20

   ik zou ook eens naar de trainers gaan kijken

 9. Brandon

  3 mei 2017 at 17:12

  Wat een dooddoener van Max als Krul tegen Cambuur niet had gekeept etc etc. Een superslecht ingeschoten penalty was voor een pupillenkeeper van elke Alkmaarsche amateurclub nog te houden. Gewoon een keeper die ons alles gekost heeft en nog gaat kosten want ook in de play-offs staat deze drollenvanger gewoon weer op doel en maakt hij doodleuk weer aan aantal blunders. Mex geef gewoon toe dat dit de grootste miskleun van deze jaargang is en ga je niet verschuilen achter je schaduw want dat doen kinderen.

 10. KeesK in Paraguay

  4 mei 2017 at 12:30

  Ajax laat zien dat er al keiharde conclusies te trekken zijn voor dit huidige AZ. Misschien moet er deze zomer wat know-how van de buurman worden ingekocht.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *