‘AZ niet in gevaar door situatie DSB’

By
Updated: oktober 12, 2009
'AZ niet in gevaar door situatie DSB'

De ontwikkelingen bij DSB Bank hebben geen gevolgen voor het voortbestaan en de bedrijfsvoering van AZ. In een door de club aangevraagd gesprek is de licentiecommissie van de KNVB vorige week door de club bijgepraat over de stand van zaken. De commissie heeft laten weten dat de ontwikkelingen bij de hoofdsponsor DSB Bank, op basis van de huidige informatie, geen gevolgen hebben voor de club AZ en het voldoen aan de licentie-eisen van de KNVB.

De relatie tussen AZ en DSB Bank bestaat uit een hoofdsponsordeal die jaarlijks wordt verlengd. Het bedrag voor het huidige seizoen is reeds voldaan door DSB Bank. Andere sponsorovereenkomsten, TV-gelden, merchandisingverkoop, horeca-inkomsten, recettes en deelname aan de Champions League zorgen voor de overige inkomsten van AZ. De vastgestelde en goedgekeurde begroting is daarmee sluitend voor dit seizoen.

AZ heeft een langdurige huurovereenkomst met betrekking tot het DSB Stadion. De hypotheekverstrekker is een andere dan DSB Bank, conform de richtlijnen van De Nederlandsche Bank. De huurgelden zijn opgenomen in de begroting van AZ.

Wat beide plannen betreft, is er overleg gaande tussen AZ en de gemeente Alkmaar. Deze gesprekken worden gecontinueerd volgens de overeengekomen planning. Bij de financieringen van de uitbreiding van het stadion en het nieuwe jeugdcomplex worden externe financiers betrokken. Volgens de richtlijnen van De Nederlandsche Bank betreft het ook hier andere banken, dan de DSB Bank.

AZ zal de KNVB constant op de hoogte houden van de actuele situatie. Bij grote veranderingen zal de bond erop toezien dat alle reglementen door de club worden nageleefd. Bron: AZ.nl

Calory.nl – Voor al uw receptenberekeningen

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *